Garanti


Garanti
♦ Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren baslar ve 2 yıldır. (Iki Yıl)

♦ Ürünün bütünü dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

♦ Burkay Tekstil San. ve Tic. A.S. tarafından satısı yapılan kumas ve/veya kumasların (montaj, dikis vb. gibi yetkili bayi tarafından yapılan islemler hariç) ayıplı oldugunun anlasılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11. Inci maddesinde yer alan;

Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir,
♦ Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; isçilik masrafı, değişim bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin ürünün onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

♦ Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde ürünün;

Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili üretici veya satıcı firma tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici ürünün bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
♦ Ürünün tamir süresi 20 iş günüdür. Bu süre, garanti süresi içerisinde ise ürüne ilişkin arızanın üretici veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise ürünün yetkiliye teslim tarihinden itibaren başlar. Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

♦ Ürünün kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

♦ Tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

♦ İşbu garanti belgesi yalnızca kumaş garantisi vermektedir. Dikim, montaj ve aksesuarlar garanti kapsamı dışındadır. Satışı yapılan ürünlerin montajı, dikişi ve diğer hizmetlerinden Demor ürünlerini satmakla yetkili olan bayi sorumludur.

♦ Zebra ve Store ürünlerde, tüm ürün garanti kapsamındadır.

♦ Nakliye masraf ve sorumluluğu ile montaj işlemleri yetkili bayiye aittir. Montaj, her bir ürünün özelliğine göre değişiklik göstermektedir. Yetkili bayi tarafından gerçekleştirilmeyen montajı yapılmış olan ürünlerin sökülerek başka bir yere montaj için sevk edilmesi sırasında oluşabilecek (yırtılma,kopma,delinme,kirlenme vb.) işlemler garanti kapsamı dışındadır.

♦ Demor Garanti Belgesi, müşteri bilgileri eksiksiz ve doğru bilgileri verilen müşteriler için geçerlidir.

Copyright © 2019 | Demor Home